איתור יורשים וצוואות

במדינת ישראל, הזכות לירושה נקבעת על פי דרגת הקירבה של היורשים למנוח.

החלוקה מתייחסת לפי שיטת המעגלים:

מעגל קירבה ראשון – בן הזוג וילדיו של המוריש וצאצאיהם (נכדים, נינים).

מעגל קירבה שני – הוריו של המוריש וצאצאיהם, דהיינו אחיו/אחיותיו.

מעגל קירבה שלישי – סביו/סבתותיו של המוריש וצאצאיהם דהיינו דודים/בני דודים.

הכלל הוא כי מי שמצויים באותו מעגל קירבה יתחלקו שווה בשווה בנכסי העיזבון. במידה ואין קרובים במעגל הראשון הזכויות עוברות למעגל הקירבה הרחוק יותר וכך הלאה.

דיני ירושות וצוואות מקבלות מורכבות משפטית כאשר דנים בירושה ללא צוואה, ירושה ע"פ מספר צוואות, תביעות ירושה של צידי ג' למיניהם העומדים על זכותם לירושה מתוקף טענות משפטיות הדורשות אישור בית משפט ועוד.

לעיתים קיימות התניות בכתב הצוואה אך באופן תדיר קיים צורך לאתר יורשים ואו לעמוד על היקף העיזבון, רחב ככל שיהיה. ידוע לכל, כי לעיתים רבות מידי מתעורר מתח ואף סכסוך משפטי בין יורשים טבעיים לבין עצמם, וכן בין יורשים חוקיים ויורשים פוטנציאלים. סכסוכים אלה ניתנים לגישור באמצעות איסוף המידע ובירור מעמיק (עד כמה שניתן) של רצונו וכוונתו של המנוח.

משרד החקירות "עידן שירותי מידע וחקירות" מתמחה באיסוף תשתיתי של נכסים, זכויות כספיות וקנייניות של מנוחים אשר צוואתם לא נרשמה, נרשמה באופן חלקי, נרשמה באופן כללי ולא מדייק ולעיתים קיימות מספר צוואות אשר חלקן אף לא מתוארכות.

ניהול התיק, איסוף המידע, ניתוחו ועיבודו נעשים במומחיות ודייקנות בידי צוות חוקרים וותיקים. כל תיק מנוהל באופן אישי וברגישות הנחוצה על ידי חוקר פרטי בכיר ממשרדנו, הקובע את המדיניות, האסטרטגיה והטקטיקה הדרושה להשגת תוצאות מדויקות למזמין החקירה.

בניית תיקי גירושין
(כלכלי ובגידות)

חקירות פליליות

חקירות מחשבים ומדיה דיגיטלית

חקירות רקע על פרטים, ארגונים וחברות

חקירות מורכבות לאיתור נכסים

חקירות כלכליות מסחריות

איתור יורשים וצוואות

איתור נעדרים, חטופים ואיתורים מיוחדים

חקירות נזיקין

חקירות לקידום ומיצוי הליכי הוצאה לפועל

פגיעה בזכויות יוצרים

חקירות מעולם דיני העבודה