חניכת קב"טים ועובדי מחלקת ביטחון

חברת "עידן" מספקת שירותי קב"ט במיקור-חוץ וכמו כן שירותי חניכת קב"טים וחניכת עובדי מחלקת הביטחון. חניכה זו מתבססת על הבניית תפיסת מדיניות אופטימלית, על הדרכה ותרגולים, כולל ביקורות יום ולילה וביקורות פתע, כל זאת לצורך מזעור הסיכונים והפחת (גניבות).

חשיפת אמצעי ציתות ומצלמות סמויות

מערכות מיגון אזעקה ובקרה

מצלמות סמויות וטמ"ס

שירותי מעבדה פורנזית

דוחות גרפולוגיים

בדיקות פוליגרף

איתור חייבים והמצאת כתבי בית-דין ואזהרות

אבטחת אישים וליווי בכירים

התקנת חוסמים סלולאריים

חניכת קב"טים ועובדי מחלקת ביטחון
כנסים, ימי עיון, הרצאות