ניהול סיכונים פיננסי

ניהול סיכונים במרחב הפיננסי מתמקד בניטור פעולות ותיעוד, דיווחים, תהליכים, בקרות, מעילות, עמידה בדרישות רגולטיביות, גישה למידע פיננסי רגיש, שמירת מידע פיננסי רגיש ועוד.