ניהול סיכונים לוגיסטי-תפעולי

ניהול סיכונים במרחב הלוגיסטי-תפעולי מתמקד בניתוח תהליכים, ביטחון ואבטחה, תקלות תפעוליות קריטיות ואחרות, שריפות, פריצות, הצפות, הדרכות עובדים/מועסקים, קשרים עם חברות בנות, קשרים עם נותני שירותים במיקור-חוץ, נזקי טבע, רעידות אדמה ועוד.