ניהול סיכונים אסטרטגי

ניהול סיכונים במרחב האסטרטגי של הארגון כולל בין היתר את תהליכי קבלת ההחלטות, יעדי החברה, נכסי החברה, אתגרים משפטיים וקניין רוחני, איומים אסטרטגיים, התמודדות בשוק תחרותי, אבטחת המידע ובעיקר בתחום מערכות התקשורת, המשכיות עסקית, תרבות ארגונית ועוד.

ניהול סיכונים פיננסי

ניהול סיכונים לוגיסטי-תפעולי

ניהול סיכונים אסטרטגי